Nyheter

  • Budget 2023: Vi sätter skolan och äldreomsorgen först

    2023 står för dörren – och det är en orolig tid som väntar. Kriget i vårt närområde påverkar oss alla, inflationen är rekordhög och Sverige går mot en lågkonjunktur. Invånare och företag pressas av höga elpriser, dyra drivmedel och stigande räntor. I det läget lägger Socialdemokraterna i Norrtälje kommun ett budgetförslag med ett tydligt fokus:
  • Hanna Stymne Bratt ny ordförande i KSON

    Norrtäljepolitikern och Socialdemokraten Hanna Stymne Bratt är nyvald ordförande för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg.