Budget 2024

Socialdemokraterna sätter i vår budget för kommunen förskola, skola och äldreomsorg först. Vi föreslår en budget som inte innebär stora nedskärnignar i välfärden och som innebär att barnen inte ska betala för krisen. Totalt satsar vi 50 miljoner kr mer än högerstyret på välfärden.

Våra viktigaste förslag

Våra viktigaste förslag i budgeten är:

  • En landsbygdsatsning på välfärden
  • Fler vuxna i skolan och rusta upp slitna lokaler
  • Utökad elevhälsa med ett uppsökande närvaroteam
  • Avgiftsfria lovaktiviteter med lunch och gratis skolfrukost
  • Kommunala resursjobb och sommarjobbsgaranti
  • Ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön inom omsorgen

Vi sätter välfärden först

Efter flera års rekordstora överskott, tack vare den tidigare regeringens stora satsningar på landets kommuner och regioner, väntar nu en prövande ekonomisk tid för Norrtälje kommun. Välfärden står inför en kostnadskris, och nuvarande statsbidrag innebär reala nedskärningar. I det läget måste man prioritera. När tuffare ekonomiska tider väntar måste vi ta ansvar för varje skattekrona. Samtidigt är det oerhört viktigt att välfärden inte används som krockkudde. Därför prioriterar Socialdemokraterna förskolan, skolan och äldreomsorgen först i vår budget för 2024. Vi lägger en budget som inte leder till stora besparingar för kommunens kärnverksamheter - utan i stället säkrar vi välfärden med 50 miljoner kr mer än högerstyret.

Vår budget prioriterar mer resurser till skolan och förskolan. Vi vill ha fler vuxna i skolan och låta lärarna vara lärare. Stöket i skolan ska bort, och alla ska kunna känna studiero. Slitna skollokaler ska rustas upp. Därför ökar vi resurserna till skolan och förskolan med närmare 122 miljoner kr, 13 miljoner kr mer än högerstyret. Det är sjätte året i rad som Socialdemokraternas budgetförslag prioriterar mer resurser till våra förskolor och skolor än högerpartierna i Norrtälje kommun.

Vår budget prioriterar en tryggare äldreomsorg. De anställda inom äldreomsorgen behöver fler kollegor och bättre arbetsförhållanden. Högerstyret i vår kommun går i stället mot nedskärningar. Flera års underfinansiering av äldreomsorgen har inneburit att utförarna inte har fått någon ekonomisk uppräkning. Det är ohållbart, särskilt i rådande läge med hög inflation. Därför satsar vi 30 miljoner kr mer än högerstyret, för att säkra äldreomsorgen. Det motsvarar en budgetökning på 7,6 procent.

Barnen ska inte betala krisen

Både invånare, företag och välfärdens verksamheter pressas just nu av den höga inflationen. Dessutom står lågkonjunkturen för dörren. I det läget blir det än viktigare att ta ansvar för att stötta dem som har det allra tuffast i vår kommun.

Den ekonomiska krisen slår hårdast mot barnen. Var tredje ensamstående förälder som tjänar under 35 000 kronor har inte råd att köpa näringsriktig mat till sina barn. Skolköken i vår kommun vittnar om att barnen äter mer, särskilt på fredagar och måndagar. Andelen barn som kommer till fritids innan skolan för att äta frukost har ökat. Köerna till olika stödorganisationer har blivit längre. Vår budget prioriterar därför införandet av gratis skolfrukost och avgiftsfria lovaktiviteter med lunch.

En viktig trygghetsfaktor för barn och unga är att deras föräldrar har jobb och möjlighet till egen försörjning. I en lågkonjunktur är det helt avgörande att det offentliga investerar i fler utbildningsplatser och fler jobb. Så motverkas lågkonjunkturens effekter. Politiken för att rädda jobben lyser med sin frånvaro i högerregeringens budget, och även i Norrtälje kommun. Vi pekar i stället ut en annan riktning - vi vill erbjuda en sommarjobbsgaranti för kommunens ungdomar, införa kommunala resursjobb, och skapa fler utbildningsplatser inom bristyrken.