Region Stockholm

Exempelbild

Sedan valet 2022 styrs Region Stockholm av ett mittenstyre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det högsta beslutande organet Regionfullmäktige samt de olika nämnder och styrelser som leder arbetet består av representanter från hela regionen. Socialdemokraterna i Norrtälje har tre representanter.

Våra regionpolitiker

Hanna Stymne Bratt bor i Norrtälje stad, och har lång erfarenhet från Norrtäljepolitiken. Idag är hon 2:e vice ordförande i både socialnämnden och KSON för Socialdemokraterna. Hon är också ordförande för Norrtälje arbetarekommun. Nu lämnar hon socialnämnden och tillträder i stället som ordförande i KSON. Utöver sina uppdrag i Norrtälje kommun har Hanna Stymne Bratt även röstats fram till bland annat ordinarie ledamot i regionens viktiga hälso- och sjukvårdsnämnd och som ersättare i regionstyrelsen.


Hanna Stymne Bratt

Ledamot i regionfullmäktige
Ersättare i regionstyrelsen
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje m.m.

Henning Larsson


Henning Larsson

Ledamot i reionfullmäktige
Ersättare i fastighets- och servicenämnden
Suppleant i Locum AB

ingrid markström


Ingrid Markström

Ersättare i regionfullmäktige
Ersättare i äldrecentrum