Vår politik

Vi Socialdemokrater vet att Norrtälje kan bättre. En skola som lyfter alla barn, vård efter behov när vi behöver det och en äldreomsorg utan minutscheman – allt det är möjligt i vår kommun. Men det kräver att vi prioriterar och återtar kontrollen över välfärden.

Ökade klyftor, segregation och brottslighet måste bekämpas i alla dess former. Det kräver fler poliser och skärpta straff – men också fler bostäder, jobb och ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst.

Norrtälje ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb genom att stödja ny klimatsmart teknik och främja lokal, hållbar konsumtion. På det sättet tryggar vi både jobben och tillväxten samtidigt som vi bidrar till att minska klimatutsläppen.

Vi Socialdemokrater vet att vi blir starkare och tryggare tillsammans. När alla som kan jobba går till jobbet, eleverna lär sig mer i skolan, och när den gemensamma välfärden finns där för den som behöver den. Så skapas ett framgångsrikt och tryggt samhälle. Det vill vi ta ansvar för.

Vi ska bryta segregationen och stoppa kriminaliteten

För att Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste kommun ska vi bekämpa både brotten OCH dess orsaker.

Vi vill:

 • Stoppa kriminaliteten – fler poliser till Norrtälje och Stockholmsregionen och höjda straff för grova brott
 • Prioritera den brottsförebyggande samverkan genom Trygg i Norrtälje
 • Stoppa knarket – innan gängen kommer hit
 • Satsa på förebyggande arbete – rusta upp skolan, öka antalet fältare, införa sommarjobbsgaranti
 • Ge kvinnojouren långsiktiga förutsättningar genom partnerskap med kommunen
 • Alla ska känna sig trygga i kollektivtrafiken – mer trygghetspersonal och övervakningskameror.

Vi ska ta tillbaka kontrollen över sjukvården och äldreomsorgen

Vi ska ta tillbaka kontrollen för att ge vård i tid, efter behov – vårdens pengar ska gå till vård.

Vi vill:

 • Bygga ut Norrtälje sjukhus – och anställa mer personal med bättre villkor
 • Rusta slitna vårdcentraler och äldreboenden – och anställa mer personal med bättre villkor
 • Införa mobil mammografi
 • Införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten
 • Behoven ska styra sjukvård och äldreomsorg – inte marknaden

Vi ska ta tillbaka kontrollen över skolan

Vi ska ta ansvar för en jämlik skola för alla – barnens framtid är ingen marknad.

Vi vill:

 • Anställa fler vuxna i skolan
 • Rusta upp slitna skolmiljöer
 • Erbjuda gratis frukost till alla skolbarn
 • Införa läxhjälpsgaranti för alla elever som behöver
 • Stoppa den fria etableringsrätten, behovet ska styra inte marknaden

Vi ska använda klimatomställningen till att skapa framtidens jobb och hela kommunens tillväxt

Hela kommunen ska växa med fler bostäder, jobb och grön tillväxt.

Vi vill:

 • Genomföra nödvändiga infrastrukturinvesteringar för att hela kommunen ska kunna växa
 • Påskynda utbyggnaden av gröna industrier och branscher – för klimatet och fler jobb
 • Säkerställa fler klimatsmarta bostäder till rimliga priser i hela kommunen
 • Bygga ut laddinfrastruktur och bilpooler
 • Bredda satsningarna på lokal utvecklingspeng
 • Stimulera lokal produktion och satsa på lokalproducerat i de offentliga köken

Vårt budgetförslag för Norrtälje kommun 2024

Socialdemokraterna sätter i vår budget för kommunen förskola, skola och äldreomsorg först. Vi föreslår en budget som inte innebär stora nedskärnignar i välfärden och som innebär att barnen inte ska betala för krisen. Totalt satsar vi 50 miljoner kr mer än högerstyret på välfärden.

Här Pdf, 745.3 kB. kan du läsa Socialdemokraternas förslag och budget för Norrtälje kommun 2024.

Våra viktigaste förslag i budgeten är:

 • En landsbygdsatsning på välfärden
 • Fler vuxna i skolan och rusta upp slitna lokaler
 • Utökad elevhälsa med ett uppsökande närvaroteam
 • Avgiftsfria lovaktiviteter med lunch och gratis skolfrukost
 • Kommunala resursjobb och sommarjobbsgaranti
 • Ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön inom omsorgen

 

Vårt kommunala handlingsprogram 2022-2026

Socialdemokraterna i Norrtälje har antagit ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för perioden 2022-2026 som anger vår övergripande politiska inriktning för mandatperioden.

Här kan du läsa mer om vår politik från A till Ö. Länk till annan webbplats.

Handlingsprogram för Norrtälje Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för Norrtälje