NYHET

Hanna Stymne Bratt ny ordförande i KSON

Norrtäljepolitikern och Socialdemokraten Hanna Stymne Bratt är nyvald ordförande för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg (KSON) leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från Norrtälje kommun och Region Stockholm, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun utser vice ordförande. Eftersom Mittenkoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har tillträtt i Region Stockholm efter 16 års moderatlett styre så kommer KSON under mandatperioden 2022-2026 att få en ny ordförande i form av Hanna Stymne Bratt (S).

Det känns otroligt inspirerande. Jag har suttit i opposition i KSON under den senaste mandatperioden, men får nu äntligen möjligheten chansen att visa att vårt Norrtälje kan bättre, säger Hanna Stymne Bratt (S). Vi har väldigt tydliga prioriteringar för de närmsta åren. Norrtälje sjukhus ska byggas ut, och välfärdspersonalen som har slitit så hårt både under, innan och efter Coronapandemin behöver fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Samtidigt väntar ekonomiskt tuffa tider, vilket kommer kräva hårt arbete och skarpa prioriteringar.

Hanna Stymne Bratt

Hanna Stymne Bratt, ny ordförande i KSON

Hanna Stymne Bratt bor i Norrtälje stad, och har lång erfarenhet från Norrtäljepolitiken. Idag är hon 2:e vice ordförande i både socialnämnden och KSON för Socialdemokraterna. Hon är också ordförande för Norrtälje arbetarekommun. Nu lämnar hon socialnämnden och tillträder i stället som ordförande i KSON. Utöver sina uppdrag i Norrtälje kommun har Hanna Stymne Bratt även röstats fram till bland annat ordinarie ledamot i regionens viktiga hälso- och sjukvårdsnämnd och som ersättare i regionstyrelsen.

Jag är oerhört stolt över förtroendet, inte minst över att få vara ordförande för KSON, fortsätter Hanna Stymne Bratt (S). Norrtäljemodellen med en integrerad sjukvård och omsorg är något som man avundas runtom i Sverige. Många kommer hit för att lära sig om hur vi arbetar. Den modell vi har ska vi vårda och utveckla. I och med den budget som lades i Region Stockholm av den nya S-ledda Mittenkoalitionen så får vården i Norrtälje dessutom äntligen utökade resurser. Det här innebär en ny inriktning för vården i både Region Stockholm och Norrtälje kommun.