Svenska kyrkan

Socialdemokraterna ställer upp i valen till Svenska kyrkans beslutande församlingar. I både Roslagens västra pastorat och Roslagens östra pastorat blev vi största nomineringsgrupp i valet 2021. Här finns våra förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Roslagens västra pastorat

Gruppledare
Olle Jansson

Kyrkorådet
Olle Jansson, ordförande
Ulrika Enlund, ledamot
Sven Jansson, ledamot
Henning Larsson, ersättare

Kyrkofullmäktige
Henning Larsson, ordförande
Olle Jansson, ledamot
Ulrika Enlund, ledamot
Mona Larsson, ledamot
Christer Hallingström, ledamot
Pernilla Westman, ledamot
Mikael Salmi, ledamot
Sven Jansson, ledamot

Representanter i Uppsala Stift

Stiftsfullmäktige
Kristina Drotz, ledamot
Marcus Granström, ersättare

Stiftsstyrelsen
Kristina Drotz, ledamot

Roslagens östra pastorat

Gruppledare
Kristina Drotz

Kyrkorådet
Kristina Drotz, 1:e vice ordförande
Catharina Erdtman, ledamot
Susanne Kjelldahl Almqvist, ledamot
Marie-Louise Asp, ledamot
Bo Djärf, ersättare

Kyrkofullmäktige
Lars Sundberg, 1:e vice ordförande
Kristina Drotz, ledamot
Catharina Erdtman, ledamot
Marcus Granström, ledamot
Susanne Kjelldahl Almqvist, ledamot
Bo Djärf, ledamot
Marie-Louise Asp, ledamot
Maria Grahn, ledamot
Gabriella Wiberg, ledamot
Anneli Björk Andersson, ersättare
Christina Lindefors, ersättare