Gruppledare i nämnder och bolag

Nämnder

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Hanna Stymne Bratt, 070-344 70 73
hanna.stymne-bratt@norrtalje.se

Barn- och skolnämnden
Margareta Lundgren, 070-337 75 06
margareta.lundgren@norrtalje.se

Bygg- och miljönämnden
Marcus Granström, 073-072 63 56
marcus.granstrom@norrtalje.se

Kommunstyrelsen
Ulrika Falk, 070-815 62 30
ulrika.falk@norrtalje.se

Kultur- och fritidsnämnden
Johannes Salo, 076-650 50 00
johannes.salo@norrtalje.se

Socialnämnden
Anette Ländin, 070-877 25 43
anette.ländin@norrtalje.se

Utbildningsnämnden
Robin Andersson, 072-571 91 56
robin.andersson@norrtalje.se

Val- och demokratinämnden
Conny Andersson, 070-874 64 60
conny.andersson@norrtalje.se

Kommunala bolag

Campus Roslagen AB
Lars Sundberg, 076-811 68 20
lars.sundberg1@norrtalje.se

Norrtälje Energi AB
Håkan Jonsson, 070-584 09 30
hakan@vaddobygg.se

Norrtälje vatten- och avfall AB (NVAA)
Robert Lönnqvist, 070-301 81 78
robert.lonnqvist@norrtalje.se

Roslagsbostäder AB
Anders Jonsson, 070-662 37 36
anders.jonsson@kommunal.se