Vårt parti

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Ju fler som engagerar sig och bidrar med sin energi och sina perspektiv och erfarenheter, desto bättre blir vår förmåga att bygga ett starkare och tryggare samhälle. Som medlem utgör du grunden för vårt parti.

Som medlem utgör du grunden för vårt parti. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppgdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

S-föreningen

De socialdemokratiska föreningarna och klubbarna är partiets grundorganisation. Där sker det lokala politiska arbetet, studier och kampanjarbetet. Alla medlemmar blir också medlem i en S-förening. Den vanligaste typen av S-föreningar är de geografiska som organiserar inom ett geofrafiskt område i kommunen. Det finns även intresseföreningar och sidoorganisationer. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

I Norrtälje arbetarekommun har vi åtta geofrafiska S-föreningar i Norrtälje stad, Häverö, Rimbo, Väddö, Frötuna-Rådmansö, Länna-Bergshamra, Blidö samt Husby-Skederid. Vi har även tre sidoorganisationer: SSU, S-kvinnor och Tro och solidaritet.

Här finns kontaktuppgifter till våra S-föreningar.

Norrtälje arbetarekommun

Arbetarekommunen är den lokala organisationen för hela kommunen. Här samlas alla medlemmar i kommunen vid medlemsmöten för att besluta bland annat om Socialdemokraternas politik och vilka som ska företräda oss i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Det är arbetarekommunens styrelse som leder arbetet i arbetarekommunen. Styrelsen väljs årligen av medlemmarna på årsmötet.

Norrtälje arbetarekommun har medlemsmöten ungefär en gång i månaden. På medlemsmötena diskuterar vi aktuella politiska frågor, fattar beslut och har teman med inbjudna gäster.

Här Pdf, 117.2 kB. hittar du mötesplanen för 2023.

Kommunala gruppen

Kommunala gruppen samlar alla Socialdemokraternas förtroendevalda inom Norrtälje kommun. I gruppen ingår dels alla våra förtroendevalda i nämnder och styrelser i kommunen, och dels socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp.

Ulrika Falk är gruppledare och ordförande för den kommunala gruppen, tillika oppositionsråd.

På kommunens hemsida finns en lista över samtliga kommunalt förtroendevalda. Du hittar den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad