AK-styrelsen

AK-styrelsen är, när medlemsmötet inte är samlat, arbetarekommunens högst beslutande organ och väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande
Margareta Lundgren

Kassör
Robin Andersson

Ledamöter
Aleksandar Srndovic, vice ordförande
Johannes Salo, sekreterare & internationell ledare
Tommy Erkenvik, facklig ledare
Anette Ländin
Sverker Nyman
Lenneke Sundblom
Conny Andersson

Ersättare
Linn Ahlgren
Patrik Håkansson, studieledare
Iréne Johansson, medlemsansvarig
Susanne Kjelldahl Almqvist
Jessika Ljusner
Anders Jonsson

Till AK-styrelsen är även vårt oppositionsråd Ulrika Falk adjungerad.