Nyheter

  • I ett fattigare Sverige ökar matfattigdomen

    Sverige har blivit fattigare och farligare på kort tid. Redan för ett år sedan varnade vi socialdemokrater för att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur och att SD-regeringen saknade en plan för att möta det tuffa ekonomiska läget. Nu är lågkonjunkturen här, Sveriges ekonomi väntas krympa i år och nästa år. Sverige ges den sämsta prognosen bland alla EU-länder av EU-kommissionen.
  • Högerstyret sviker äldreomsorgen

    Vi blir allt äldre i vår kommun. Norrtälje har den äldsta befolkningen i Stockholms län, och är en av de kommuner i landet som har den största andelen av befolkningen som är äldre än 80 år. Samtidigt så visar öppna jämförelser att Norrtälje är den kommun som lägger minst pengar per invånare på äldreomsorgen. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd, och dess finansiering. Du ska känna dig trygg med att den dag du eller en anhörig behöver stöd från äldreomsorgen ska den finnas där och möta dig i din vardag, oavsett var i kommunen du bor. Det ska vara en äldreomsorg med hög kontinuitet, hög kompetens och tillräcklig tid för att ge den omsorg du behöver.