NYHET

Högerstyret sviker äldreomsorgen

Vi blir allt äldre i vår kommun. Norrtälje har den äldsta befolkningen i Stockholms län, och är en av de kommuner i landet som har den största andelen av befolkningen som är äldre än 80 år.

 

Samtidigt så visar öppna jämförelser att Norrtälje är den kommun som lägger minst pengar per invånare på äldreomsorgen. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd, och dess finansiering. Du ska känna dig trygg med att den dag du eller en anhörig behöver stöd från äldreomsorgen ska den finnas där och möta dig i din vardag, oavsett var i kommunen du bor. Det ska vara en äldreomsorg med hög kontinuitet, hög kompetens och tillräcklig tid för att ge den omsorg du behöver.

Exempelbild

Vi har goda förutsättningar att möta de ökade behoven genom den framgångsrika Norrtäljemodellen. Men i ett läge där personalen och resurserna redan är hårt ansträngda får det allvarliga konsekvenser när sittande regering minskar sina välfärdsåtaganden, och det lokala högerstyret väljer att underfinansiera äldreomsorgen. Våra äldres vård och omsorg bärs i dag upp av hårt arbetande människor som gör sitt bästa trots tuffa arbetsvillkor.

Men någonstans går gränsen, det går inte att springa fortare för att hinna med mer på kortare tid. Personalen som arbetar inom äldreomsorgen besitter en mycket stor kompetens men med alltför bristfälliga villkor blir det allt svårare att behålla och rekrytera personal. För oss Socialdemokrater står det bortom allt tvivel att personalens villkor måste förbättras och att deras förutsättningar att göra ett bra jobb måste öka.

Det är helt nödvändiga förbättringar som inte kommer att kunna genomföras, när den budget som högerstyret beslutat om inte ens räcker till att upprätthålla dagens nivå av välfärd och äldreomsorgen redan dras med stora underskott. De företag som har uppdraget att leverera äldreomsorg i kommunen har inte kunnat få sina ersättningar uppräknade, trots kraftig inflation, och antalet äldre i behov av omsorg bara ökar. Det är ett allvarligt läge.

Arbetet med att stärka äldreomsorgen är långsiktigt och innehåller många delar, men finansieringen måste säkras omgående. Högerstyret har en möjlighet att ta ett första steg redan i december när kommunen ska anta en tilläggsbudget. Vi hoppas att de tar den möjligheten, inte minst för våra äldres skull.

Det är dags att ta ansvar för äldreomsorgen.