Nyheter

  • Lägg inte ner KomVux i Norrtälje!

    Idag har styrets förslag om att lägga ned KomVux i Norrtälje diskuterats i Utbildningsnämndens Arbetsutskott och där har Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet varit väldigt tydliga med alla de brister som finns i förslaget och därför valt att yrka på återremiss.