NYHET

Lägg inte ner KomVux i Norrtälje!

Idag har styrets förslag om att lägga ned KomVux i Norrtälje diskuterats i Utbildningsnämndens Arbetsutskott och där har Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet varit väldigt tydliga med alla de brister som finns i förslaget och därför valt att yrka på återremiss.

Exempelbild

Vi menar att något akut ekonomiskt läge har inte uppstått, utan detta förslag är en konsekvens av styrets verksamhetsplan. Därför menar vi att styrets förslag om att helt lägga ner KomVux i egen regi är minst sagt förhastat.

Idag under arbetsutskottet blev det också klart att styret inte överhuvudtaget har varit intresserade av att se över vad som kan göras annorlunda inom befintlig verksamhet utan de menar detta får marknaden lösa.

När vi Socialdemokrater idag har besökt personalen möttes vi av ett brinnande engagemang för att lära och att lära ut. Och här råder det heller ingen brist på förslag för att få upp elevantalet ännu mera, exempelvis erbjuda utbildning kvällstid och ha flera intagningsperioder för Vård & Omsorg, för att inte nämna hur man kan arbeta bättre för att få de SFI elever man redan har idag att välja vidare studier.

Att vi i Norrtälje Kommun i egen regi inte kan erbjuda en fullstädning utbildningskatalog på egen hand, det är givet. Vi behöver givetvis samverka med närliggande kommuner för att kunna erbjuda alla de utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.

Men att helt lägga ned egen regi menar vi är fel väg att gå. Främsta fördelen med egen regi är givetvis garantin att invånare i Norrtälje Kommun har utbildningsplatser lokalt, en nödvändighet för många för att få livspusslet att gå ihop. Vi får också med egen regi full kontroll på kvalitén och kan därmed säkerställa att elever med särskilda behov tillgodoses och får bästa möjliga förutsättningar att klara studierna.

Inte minst är det viktigt att ha en del av KomVux i egen regi i det fallet att en extern utbildningsanordnare väljer att lämna sitt uppdrag, i det fallet är det oerhört viktigt att kommunen har en organisation på plats med både beredskap och kunskap.