Nyheter

  • Rädda Färsna 4 H

    Närhet till natur är en av flera saker som gör vår kommun så fantastisk att leva och verka i. Däremot om man bor lite längre ifrån eller behöver tillgång till naturen lite mer än andra är Färsna 4H där för att hjälpa! Gården bidrar med positiv energi för hela kommunen. Därför vill vi Socialdemokrater hjälpa Färsna 4H ur krissituationen.