NYHET

Rädda Färsna 4 H

Närhet till natur är en av flera saker som gör vår kommun så fantastisk att leva och verka i. Däremot om man bor lite längre ifrån eller behöver tillgång till naturen lite mer än andra är Färsna 4H där för att hjälpa! Gården bidrar med positiv energi för hela kommunen. Därför vill vi Socialdemokrater hjälpa Färsna 4H ur krissituationen.

Exempelbild

Färsna 4H bidrar till att föra djur och natur närmare oss människor. Gården sprider kunskap, glädje och ger erfarenheter och minnen för livet. Gården besöks flitigt av barnfamiljer, skolklasser, dagligverksamhet, ja hela samhället i stort. Just därför är deras verksamhet extra viktig att bevara och utveckla. För hela Norrtälje har ett stort mervärde och glädje av Färsna 4H!

Däremot ges inte föreningen samma möjligheter att lyckas idag. Faktum är att Färsna 4H:s kommunala bidrag från Kultur- och Fritidsnämnden inte räknats upp och justerats för den inflation och ändrade prisbild vi alla känt av den senaste tiden, ända sedan bidraget infördes. Enligt SCB:s prisindex innebär det att de 700 000kr som Färsna 4H först började med är idag 21% mindre värt. Därav i praktiken innebär det att gården har ett mindre bidrag och sämre förutsättningar att bedriva sin verksamhet med.

Om inget görs riskerar stora delar av Färsna 4H:s verksamhet att avvecklas. Allt från den dagliga verksamhet som besöker gården till stora delar av barn och ungdomsverksamheten riskerar att försvinna. Något som vore väldigt olyckligt för hela kommunen.

För oss socialdemokrater är Färsna 4H:s verksamhet värd att satsa på. Både med att hjälpa gården ur den nuvarande krissituationen, men även att skapa bra och långvariga förutsättningar så att deras verksamhet kan få blomstra. Därför hoppas vi att kommunens styrande partier ser behovet av Färsna 4H och agerar. I slutändan handlar det om prioriteringar.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Johannes Salo (S), 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden