NYHET

Norrtälje Arbetarekommuns årsmöte 2024

Lördagen den 23 mars 2024 höll Norrtälje arbetarekommun sitt årsmöte i Folkets hus Norrtälje.

Under årsmötet summerades det gångna året och vi mindes de partikamrater som lämnat oss. Förhandlingarna leddes Ulrika Falk som mötesordförande och Marita Jeansson som sekreterare.

Hanna Stymne Bratt och Margareta Spång bidrog med ett kulturinslag i form av att berätta om utställningen och studiecirkeln ”Varannan damernas” som S-kvinnor tillsammans med Tro och Solidaritet och ABF genomfört. Föredraget bidrog till spännande diskussioner.

En ny styrelse valdes med Margareta Lundgren i spetsen som enhälligt fick förnyat förtroende som ordförande i två år. Därutöver valdes flera nya ledamöter och ersättare i styrelsen, bland annat valdes Patrik Håkansson till studieledare och Tommy Erkenvik till facklig ledare.

Årsmötet avslutades med tacka av de avgående styrelsemedlemmarna och blicka framåt mot EU-valet 9 juni.

Exempelbild