NYHET

Halva kommunens barngrupper är för stora - krävs förändring!

Norrtälje kommun måste verka för mindre barngrupper i förskolan. En högkvalitativ och likvärdig utbildning börjar redan i förskolan och det är dags att högerstyret börjar ta barngruppernas storlek på allvar.

Exempelbild

I vår kommun är varannan barngrupp i förskolan för stor enligt Skolverkets rekommendationer. Denna orimliga situation är än mer uttalad i åldersgruppen 4–5 år där ännu fler barngrupper inte följer riktmärket.

Barngruppernas storlek är en betydande kvalitetsfaktor. Fler barn innebär fler relationer för barn att hantera under en dag, vilket i sin tur påverkar barns trygghet och välmående. Skolverket bekräftar dessutom att antalet barn i gruppen spelar större roll för kvaliteten än till och med personaltätheten.

Förskollärarna och barnskötarna som står i frontlinjen för att ge våra barn en bra start i livet, vittnar om att stora barngrupper utgör ett arbetsmiljöproblem. Det begränsar deras möjligheter att utföra sitt arbete effektivt och till fullo utnyttja deras kompetens och pedagogiska färdigheter.

Visst, frågan om en lämplig storlek för barngrupper är komplex och många faktorer spelar in. Men om vi ska kunna erbjuda alla barn en trygg och meningsfull dag, samt säkerställa att förskolan kan uppfylla läroplanens mål, kan inte högerstyret fortsätta ignorera frågan om barngruppernas storlek. När vi styrde landet senast investerade vi en hel miljard per år för detta – vart är högerns satsningar på våra barn?

Vi, Socialdemokraterna, anser att Norrtälje kommun bör ha en tydlig målsättning för att få stora barngrupper att bli mindre. Vi uppmanar alla beslutsfattare att ta Skolverkets riktmärken på allvar och agera för att minska barngruppernas storlek. Barnen och förskolepersonalen förtjänar det.