NYHET

Budget 2024: Välfärden först

Socialdemokraterna prioriterar i sitt budgetförslaget för 2024 förskolan, skolan och äldreomsorgen. Totalt innehåller budgeten 50 miljoner kr mer till välfärden än kommunens högerstyre.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd presenterar budgeten

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Vi befinner oss i en helt ny ekonomisk verklighet. Kriget i vårt närområde påverkar oss alla, inflationen är hög samtidigt som ekonomin går in i en lågkonjunktur. Invånare, företag och kommun pressas av höga elpriser, dyra drivmedel och ökande räntor. Samtidigt innebär regeringens statsbidrag till kommuner och regioner reala nedskärningar i välfärden.

I ett tufft ekonomiskt läge är det viktigare än någonsin att prioritera, och vi socialdemokrater gör det genom att sätta förskolan, skolan och äldreomsorgen först. Investeringarna i våra barn och unga får aldrig stå tillbaka, oavsett konjunkturläge, säger Ulrika Falk (S), oppositionsråd.

Därför satsar vi bland annat på sommarjobb, avgiftsfria lovaktiviteter med lunch och gratis skolfrukost. De senaste åren har även visat med all tydlighet att personalen i äldreomsorgen behöver fler kollegor och bättre förutsättningar.

Totalt lägger Socialdemokraterna 50 miljoner mer på välfärden än högerstyret i Norrtälje kommun. Det är sjätte året i rad som Socialdemokraterna i Norrtälje kommun lägger betydligt mer resurser på skola och äldreomsorg än högerpartierna i kommunen.

Högerstyret har under flera år underfinansierat äldreomsorgen. det är helt ohållbart särskilt i tider med hög inflation. Nu lägger de en budget som kommer innebära fler besparingar. Välfärden måste istället säkras genom krisen. Vi fokuserar på skolan och äldreomsorgen, och på dem som arbetar och sliter där varje dag. Många är fortfarande utarbetade efter pandemin. I det läget nämner högerstyret inte välfärdspersonalens förutsättningar med ett enda ord, varken i budget eller deras politiska avtal. Det duger helt enkelt inte, säger Ulrika Falk (S).

Läs hela vårt budgetförslag genom att klicka här Pdf, 745.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Socialdemokraternas budgetförslag 2024: Vi sätter förskola, skola och äldreomsorgen först.