NYHET

Norrtälje Arbetarekommuns årsmöte 2023

Lördagen den 25 mars höll Norrtälje Arbetarekommun sitt årsmöte, detta år i Långsjöskolans matsal i Rimbo. Årsmötet var välbesökt med nästan 60 medlemmar deltagande från hela kommunen. En ny ordförande valdes.

Årsmötet gästades digitalt av Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Lena Hallengren som bland annat pratade om oppositionsarbetet och vikten av att ställa högerregeringen och Sverigedemokraterna till svars för sina löftesbrott. Hon talade även om vikten av att utveckla vår egen politik för att ta se och ta oss an samhällets utmaningar.

Under årsmötet summerades valåret 2022 med de framgångar som skett i kommunen med två nya mandat i kommunfullmäktige och maktskiftet i regionen.

Årsmötet blickade också framåt mot det kommande verksamhetsåret genom att anta en ny verksamhetsplan för 2023 med fokus på hur vi ska stärka organisationen inför EU-valet 2024 och det kommande valet 2026.

Ett enhälligt årsmöte valde Margareta Lundgren till ny ordförande för arbetarekommunen. Hon efterträder Hanna Stymne Bratt som tackades av efter sju år på posten.

Jag vill tacka för det förtroende jag fått att i sju år vara ordförande för Norrtälje arbetarekommun. Det känns bra att lämna över nu efter ett val där vi gick fram och med ökande medlemsantal. Jag är trygg i att vi är väl rustade för framtiden med Margareta Lundgren som ny ordförande, säger Hanna Stymne Bratt (S), avgående ordförande

Margareta Lundgren som i dag är ledamot i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i Barn- och skolnämnden ser fram emot sitt nya uppdrag:

Jag är tacksam och hedrad över förtroendet att bli vald till ordförande för Norrtälje arbetarekommun. Det är ett av det finaste uppdrag man kan få inom arbetarrörelsen. Jag ser fram emot att arbeta med att förverkliga den nya verksamhetsplanen, skapa en aktiv kampanjorganisation och driva våra politiska frågor, säger Margareta Lundgren (S), nyvald ordförande.

Margareta Lundgren, nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Norrtälje kommun

Margareta Lundgren, nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Norrtälje kommun