NYHET

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Sätt stopp för mäns våld mot kvinnor

I Sverige har vi förmånen att uppmärksamma internationella kvinnodagen i ett av världens mest jämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, oftast av en man som hon har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på kvinnojourerna varje år. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Det är oacceptabelt. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Den tidigare S-regeringen har skärpt straffen för såväl misshandel, våldtäkt och sexköp som grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud. Ett särskilt brott för hedersförtryck har införts, och det har blivit brottsligt att låta barn bevittna våld mellan närstående. Kommunerna har nu ett lagstadgat ansvar att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Det är ett steg i rätt riktning, men mer måste göras.

Vi välkomnar högerstyrets nyfunna insikt att återinföra tjänsten kommunstrateg mot våld i nära relationer. Den borde aldrig ha avskaffats. Men de åtgärder som presenterats i Norrtäljeavtalet är inte tillräckliga – Socialdemokraterna kräver mer. Vi vill se en nollvision mot våldet och en ordentlig kvinnofridssatsning i Norrtälje kommun. Den behöver exempelvis rymma kunskapshöjande insatser, utökade resurser till socialtjänsten, bättre stöd till brottsoffer, långsiktigt stabila förutsättningar till tjej- och kvinnojourerna och förtur till bostad för våldsutsatta kvinnor. Satsningen behöver inte minst fokusera på tidiga insatser för att inte fler flickor och kvinnor ska drabbas. Genom att arbeta riktat i skolan och på ungas fritid kan vi förhindra att unga blir förövare och brottsoffer.

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver ett lika kraftfullt politiskt agerande som mäns brottslighet mot andra män. Inte en enda flicka eller kvinna ska bli utsatt för våld, övergrepp, trakasserier eller bli mördad. Vi Socialdemokrater kommer att stå längst fram i ledet för att göra Norrtälje till en trygg plats även för flickor och kvinnor.