NYHET

Sverige kan bättre och alla folks frihet!

Årets första paroll, Sverige kan bättre, handlar i grunden om att stärka Sverige. Med samma enighet som under pandemin ska vi nu hantera de samhällsproblem som försvagar vårt land

Första maj 2022

Grov kriminalitet och segregation undergräver tilliten mellan människor och segregationen driver fram parallella skuggsamhällen. Vår välfärd ska inte vara beroende av god vilja från riskkapitalister för att fungera, svenska folket ska styra den välfärd som de betalar för med sina skattepengar. Och vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. Så behöver det inte vara. Vi vill förändra det. Därför vill vi:

  • Vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen.
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
  • Skapa nya jobb i Sverige genom att driva på klimatomställningen.

Så stärker vi våra prioriteringar Sverige. För vi vet att vårt Sverige kan bättre!

Den andra första maj-parollen är i solidaritet med Ukraina i form av en solros, som är Ukrainas nationalblomma, med parollen Alla folks frihet i mitten av blomman. Alla folks frihet har koppling till det historiska vi sett senaste månaderna. Ett krig i Europa, nära oss. Svensk arbetarrörelse viker inte en tum i vår solidaritet med det ukrainska folket och deras rätt att själva bestämma sitt lands framtid. På första maj – och alla andra dagar – står vi upp för demokratin och för friheten. För vi socialdemokrater vet ju. Alla folks frihet och demokrati är enda vägen till riktig fred!