NYHET

Rusta Norrtälje sjukhus!

Rusta Norrtäljes sjukhus

Det är dags att rusta Norrtälje sjukhus för framtiden - Norrtäljeborna förtjänar ett modernt akutsjukhus.

Sjukvården i Norrtälje har länge varit en förebild för hela Stockholmsregionen. Tack vare sammanhållna vårdkedjor, en vård och omsorg som hänger ihop och vård i regional regi, har Norrtäljeborna och många därtill, länge givits vård av högsta kvalitet.

Som ett led i att stärka Norrtäljes – och Stockholmsregionens – sjukvård går Socialdemokraterna till val på att rusta upp Norrtälje sjukhus. Sjukhuset har länge varit eftersatt och behöver moderniseras. Medan andra sjukhus i Stockholmsregionen har moderniserats, så har Norrtälje sjukhus fått stå tillbaka.

Norrtäljeborna förtjänar ett modernt akutsjukhus, och en jämlik och tillgänglig vård – oavsett var du bor.