NYHET

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN S, C, L OCH MP

Uttalande med S, C, L och MP angående styret i kommunen

Norrtälje kommun förtjänar ansvarstagande och transparenta politiker som i alla lägen står upp
för demokratin. Vi har en fantastisk kommun med styrkor att utveckla men också utmaningar att
ta oss an – nu är det dags för politik som skapar förutsättningarna för det.

Våra partier öppnar dörrarna för ett brett samarbete över mitten. Vi är trygga i att vi delar
många grundläggande värderingar och ser stora möjligheter att enas om både sakpolitik och
respektfulla arbetsformer. Skolan måste fredas från besparingar och kunskapsresultaten öka, vi
behöver fler företagare, arbetstillfällen och bostäder, landsbygdens förutsättningar att utvecklas
ska förbättras, omsorgens underfinansiering avhjälpas och inte minst behöver invånarnas
trygghet säkras och det helt nödvändiga klimat- och miljöarbetet stärkas.

Vi kommer nu att sätta oss ned och diskutera hur vårt gemensamma löfte till kommunens
invånare och företag skulle kunna se ut och vi kommer återkomma så snart det är möjligt med
ett alternativ för Norrtälje. Det är med ödmjukhet och stort allvar som vi tillsammans tar oss an
uppgiften med invånarnas bästa för ögonen.

Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP)

Exempelbild