NYHET

Socialdemokraternas budgetförslag 2025: Gemensamt ansvar för Norrtälje

Socialdemokraternas budgetförslag för 2025 tar ansvar för Norrtälje kommun, dess finanser och verksamheter. Vi fortsätter att sätta förskola, skola och äldreomsorg först, och vi tar tag i samhällsproblem här och nu samtidigt som vi säkrar vår framtida tillväxt.

Totalt innebär vårt budgetförslag 40 miljoner kr mer till välfärden än högerstyret!

Exempelbild

Ulrika Falk (S) och Olle Jansson (S)

Norrtälje är en helt fantastisk kommun. En stor liten kommun med lika långt till den vackraste skärgård som till huvudstaden, där människor och företag trivs och utvecklas. Vi är trygga trots vår omgivning och statistiken visar att vi är ihärdigare än de flesta trots stormarna som viner runt i vår omvärld. Vi roslagsbor och vår företagsamhet står helt enkelt lite starkare än våra grannar, men det är ju sen gammalt.

Utvecklingen har dock börjat gå åt fel håll, och det måste vi ändra på innan det är för sent. Alltför många elever når inte kunskapsmålen i skolan, den psykiska ohälsan är alarmerande och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast, äldreomsorgen har underfinansierats och personalen är hårt pressad. Att välfärden lämnats vind för våg för marknadens infall har haft som konsekvens att nya äldreboenden och förskolor har etablerat sig där det är mest lönsamt, inte där behoven hos våra äldre och våra barn är som störst. Det är också något som bitit sig fast i den där tryggheten. Något som stör, något som börjar kännas oroligt.

Vår budget är en vändpunkt, ett upprop till att gemensamt ta ansvar för vår kommun. Med mer pengar till den riktiga verksamheten i varje nämnd så kan vi göra skillnad där vi behöver det som mest. Vi ska ha fler vuxna i skolan med tillhörande lönesatsning för lärarna, barnskötarna och fritidsledarna. Det är de som bygger vår framtid. Eleverna själva ska orka hela dagen oavsett förutsättningar hemma och därför ska vi erbjuda gratis frukost på fler skolor. I Norrtälje går inget barn hungrigt. Vi ska också göra en särskild satsning för de unga som har hög frånvaro så att de kommer in värmen igen. I Norrtälje ska alla barn gå i skolan. Vi reparerar de hål som finns och underlättar för lärarna att göra det jobb de gör bäst.

Till de som gav oss vår nutid, de äldre i vår kommun, tillsätter vi 30 miljoner extra jämfört med högerstyret. Vi ska se över organiseringen av äldreomsorgen för att hitta en modell som fokuserar på samarbete istället för konkurrens, som sätter behoven först och som garanterar jämlik och effektiv vård och omsorg i hela kommunen. För att öka tryggheten och kontinuiteten i vardagen så vill vi också införa ett tak för antalet olika personal som en brukare ska möta i sin omsorg. Med ytterligare satsningar på personalen med fler kollegor, en utredning om gratis arbetsskor och fler tekniska lösningar så kommer också kvaliteten på omsorgen öka.

Sen ska vi ta ett rejält grepp om de som tror sig kunna sko sig på vårt Norrtälje. Vi ska upprätta en samordning mot välfärdsbrottslighet i kommunen som ska vända på varenda sten, sen ska vi inrätta en kontrollfunktion som ska vara uppsökande och förebyggande och verka i hela kommunen så att saker som Think Pink inte händer igen. Med örat mot marken, mätutrustning i vattnet och med översikt över anmälningar från invånarna så kommer vi kunna ligga steget före. Vi slår vakt om Norrtälje kommun och det här är bara början.

Vi ser fram emot att få prata mer om vår budget och lyssna gärna på budgetfullmäktige 17:e juni!